.

Gemilerde Kaptanın Görevleri


Gemilerde Kaptanın Görevleri

Çoğu ülkede deniz ticaret filosundaki gemiler özel şirketlerindir. Ticaret gemileri savaş sırasında, kendi hükü¬metlerinin koyduğu kurallara ek olarak, sa¬vaştaki bütün ülkelerin denizcilik yasalarına da uymak zorundadır. Bir ticaret gemisinde kaptanın dışında gü¬verte subayı, çarkçı ve telsizci vardır.Gemi taşımacılığı, Gemi mürettebatı güverte tayfası, makinistler, aş¬çılar ve kamarotlardan oluşur. Büyük yolcu gemilerinde gemi mürettebatının yanı sıra doktor, muhasebeci, berber, müzisyenler, mutfak ve satış görevlileri vardır.

Gemi taşımacılığında,gemiyi kaptan yönetir.Kaptan, gemideki herkesten ve her şeyden sorumludur. Kapta¬na bağlı olarak çalışan belli sayıda güverte subayı vardır. Güverte subaylarının en kı¬demlisine, birinci süvari denir. Güverte subay¬ları kaptana karşı geminin seyir ve güvenliğin¬den sorumludurlar.

Çarkçıbaşı gemideki bütün makine ve do¬natımın işletilmesi ve bakımını denetler. Ge¬minin makine ve donatımı, geminin hareketi¬ni sağlayan ana makineleri, vinçleri, pompaları, gemi-nin soğutma, havalandırma, ısıtma ve aydın¬latma donanımlarını içerir. Geminin telsiz ve radar donanımı telsizciler tarafından denetle¬nir. Telsizci radyo aracılığıyla mesaj gönderip alarak öbür gemilerle haber¬leşmeyi sağlar.Gemi taşımacılığında,kaptan herkesten sorumludur demiştik onun çizdiği yön aldığı rota çok önemlidir ve diğer personellerin kaptana uyum sağlamaları gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Yük Gemileri başlıklı makalemizde Gemi Taşımacılığı ve Yük Gemileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Gemilerde Kaptanın Görevleri ile Benzer Yazılar:

13 Şubat 2012 Saat : 9:09

Gemilerde Kaptanın Görevleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz